Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Κάλαντα Γαράσαρης

Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρείαν
Βαστά εικόνα και χαρτίν, χαρτίν και καλαμάριν.
Έναν πουλίν, καλόν πουλίν έρτεν από την Πόλην,
Ουδέ αμπές εγόνεψεν, ουδέ αμπελοκλάδι,
Αυτό έρτεν κι εγόνεψεν ση κυρ’ Δαβίδ τον οίκον.
Έσειξεν τ’ έναν το φτερόν, σο γαίμαν εν’ βαμμένον
Έσειξεν και τ’ αλλ’ το φτερόν, χαρτίν περιγραμμένον
Και η ράβδα του ήτον σύξυλην ζώγλιμον κλωνάρι
Εθάλυνεν, εμάκρυνεν σα επουράνια εξέβεν
Κόρφα ήτον ο Χριστός, ρίζα η Παναγία
Κλαδιά ήταν οι άγγελοι, φύλλα οι προφητάδες,
Επροφήτευαν κι έλεγαν και του Χριστού τα πάθη.
Έλα Χριστέ μ’ αληθινέ μ’, Χριστέ μ’ και πιστεμένε μ’
Όντες έρτες κι εκάθισες ση κυρ’ Δαβίδ τον οίκον
Κι έκρινες κριτή, πάντα κριτή κι εις πάντας τους αιώνας.

Η Πρωτοχρονιά στη Γαράσαρη


Την παραμονή του νέου έτους τα παιδιά γύριζαν όλα τα σπίτια και αφού έψαλαν το «Πάλιν ακούσατ’ άρχοντες, πάλι να σας ειπώμεν» ή το «Άγιος Βασίλειος έρχεται από την Καισαρείαν, βαστά εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι» κλπ και μάζευαν χρήματα, φαγώσιμα και ξηρούς καρπούς.
Επίσης, σύμφωνα με ένα παλιό έθιμο, τρία παιδιά από αυτά που βοηθούσαν στην εκκλησία, έπαιρναν το θυμιατό και το κρεμούσαν στην καπνοδόχο κάθε σπιτιού, ενώ ταυτόχρονα έψαλαν τον ύμνο «εις πάσαν την γήν εξήλθε ο φθόγγος σου» και μάζευαν χρήματα, αυγά, ξηρούς καρπούς κλπ, για λογαριασμό τους.

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ο Άγιος Βασίλειος και η Γαράσαρη


Ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας, ήταν κατά το ήμισυ Πόντιος και γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια το 329 μΧ. Ο πατέρας του Βασίλειος ασκούσε τη ρητορική (σημερινός «δικηγόρος» δηλαδή) και η μητέρα του Εμμέλεια ήταν από οικογένεια Ρωμαίων αξιωματούχων της Καισαρείας. Σπούδασε σε πολλά μέρη και άσκησε κι αυτός τη ρητορική στην Καισαρεία. Σε ηλικία 28 χρονών βαπτίζεται χριστιανός και αποφασίζει να ασκητεύσει στα οικογενειακά κτήματα στον Πόντο. Το 364 μΧ χειροτονείται πρεσβύτερος και το 370 μΧ γίνεται Επίσκοπος Καισαρείας.

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Τα Χριστούγεννα στη ΓαράσαρηΜετά το τέλος της τεσσαρακονταημέρου νηστείας, την εσπέραν της παραμονής των Χριστουγέννων, τα παιδιά εκάστου χωριού εγύριζαν τα σπίτια και έψαλον το Καλήν εσπέραν άρχοντες» κλπ, το «Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει» κλπ, ή «Η γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών» κλπ και εμάζευον χρήματα, φαγώσιμα και ξηρούς καρπούς.

Κάλαντα Χριστουγέννων

Ο Δημήτρης Κενανίδης από την Κεϊλούκα.
Η καταγραφή έγινε από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
στις Σάπες Ροδόπης, στις 2 Αυγούστου 1967.


Δίστιχα Γαράσαρης (κάλαντα) στα τουρκικά

Λούρα ο Παναγιώτης Μαυρίδης και κάλαντα ο Δανιήλ Εμμανουηλίδης από το Ασαρτζούκ.
Η καταγραφή έγινε από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
στις Σάπες Ροδόπης, στις 2 Αυγούστου 1967.


Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

özgür kültür - özgür ruh

Οι απαγορεύσεις στον πολιτισμό,
οδηγούν τους λαούς στη λήθη, την παρακμή, τον αφανισμό.
Η ελευθερία έκφρασης, η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς,
ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες κάθε πληθυσμιακής ομάδας,
είναι αναφαίρετα δημοκρατικά δικαιώματα
και αποτελούν εγγύηση για συνέχεια στο χώρο και στο χρόνο.
Το τουρκικό φιλμάκι που «αλιεύσαμε» από τον Ινφογνώμονα,
με λίγα λόγια τα λέει όλα…

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Ασαρτζούκ


   Βόρεια της Νικόπολης, σε απόσταση 20 χλμ πάνω στο δρόμο προς Κερασούντα και μετά το Καταχώρ και τη διασταύρωση της Λίτζασας, βρίσκεται το πασίγνωστο σε όλη την περιφέρεια, εξαιτίας των μεταλλείων αργυρώδους μολύβδου, χωριό Ασαρτζούκ.
 

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Βεζυρίδης)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Βεζερίδου Ανατολή του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.

Βεζυρίδης Μιχαήλ του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Πυλαία Φερών Έβρου. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.

Βεζυρίδης Θεόδωρος του Ι.. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Οι ρίζες μας (Κεκρίδης, Κέκρογλου, Κεκρόπουλος)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Κεκρίδου ή Παπαδοπούλου Ελισάβετ. Δήλωση καταγωγής από Καταχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νέα Ορεστιάδα Έβρου. Γραφείο Εποικισμού Ορεστιάδας.

Κεκρίδης Ισαάκ του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Καταχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Οι ρίζες μας (Γιαμουρίδης, Γιαγμουρίδης, Γιαμούρογλου)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Γιαμουρίδης ή Γιαγμουρίδης Ηλίας του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Όβατζουκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Συκορράχη Αλεξανδρούπολης. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.

Γιαμουρίδης Παύλος του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Όβατζουκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Συκορράχη Αλεξανδρούπολης. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Γρηγόρης Τσαλγατίδης - Κοκκινόχωμα Καβάλας


Ένα Σάββατο του Νοέμβρη, πίσω πίσω στα ψηλά, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας.
Το παλιό πέτρινο διώροφο, κιβωτός τέχνης μακραίωνης.
Ο Γρηγόρης Τσαλγατίδης, κορυφαίος μάστορας σε όλη την Ελλάδα,
άφησε πίσω την Αθήνα για να γυρίσει στο χωριό του.
Η οικογένεια πρόσφυγες από το Ναριμάν του Καρς,
αλλά εκεί πήγαν πριν την καταστροφή από τη Νικόπολη.
Από το χωριό Κόρατζα.
Δικός μας, Γαρασαρότας και ο Γρηγόρης Τσαλγατίδης.
Αυτός που παίρνει το κοκκύμελον, τον κισσό, την αμυγδαλιά
και τα κάνει να μιλάνε, να κλαίνε, να γελάνε,
να λένε την ιστορία της πατρίδας μας, να λένε τη δική μας ιστορία.
Και ο ίδιος που μας μιλάει για τους ήχους, τις διαφορές στους ρυθμούς,
τους χορούς που χαθήκανε, τη γνήσια παράδοση που την πρόλαβε ανόθευτη,
για τα "νεοποντιακά"...
Να είσαι καλά Γρηγόρη Τσαλγατίδη.


Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Ζανταρίδης, Ζαντίδης, Ζαντόπουλος, Ζαντόσογλου)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Ζανταρίδης Γεώργιος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ριζάρι Πέλλας (πρώην Οριζάρι). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Ζαντίδης Γεώργιος του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αρχάγγελο Ημαθίας (πρώην Βάλτος, πρώην Γενήκιοϊ). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Καρυπίδης, Καριπίδης, Καρίπογλου)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Καρεπίδου Μαρία του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Καριπίδης Ευστάθιος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Καβησσό Φερρών Έβρου. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.

Οι ρίζες μας (Αβραμίδης, Αβράμογλου)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Αβραμίδης Θεόδωρος του Αβραάμ. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αγορά Δράμας (πρώην Παζαρλάρ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Αβραμίδης ή Πελτσίδης Χαράλαμπος του Αβραάμ. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αγορά Δράμας (πρώην Παζαρλάρ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Αλούτζαρα Γαράσαρης - 2007

Οτουράχ-γαϊτέ Γαράσαρης

Λούρα ο Σπύρος Γαλετσίδης,
από το Κιογνιούκ της Γαράσαρης.


Γαρασαρέτ'κον ουτς-αγιάχ

Χορεύουν κάτοικοι του Ελαιοχωρίου Καβάλας,
καταγόμενοι από το Καρακεβετζίκ και την Κόρατζα Γαράσαρης.


Ομάλι Γαράσαρης

Χορεύουν κάτοικοι του Αμυγδαλεώνα Καβάλας,
καταγόμενοι από το Ασαρτζούκ, το Καταχώρ, το Κιογνιούκ,
τα Χάχαβλα, την Κεϊλίκα και τη Λίτζασα Γαράσαρης.
Στο ζουρνά ο Σπύρος Γαλετσίδης.


Γαρασαρέτ'κον τίκι

Χορεύουν κατοικοι του Πλαταμώνα Καβάλας,
καταγόμενοι από τη Μπάλτζανα της Γαράσαρης.
Λούρα και τραγούδι ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος.

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Σεμερτζίδης – Σαμαρτζίδης – Σαμαράς – Σεμερτζόγλου – Σαμαρτζής – Σεμερτζής - Σεμερίδης)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Σαμαρδζίδης ή Σεμερδζίδης Αναστάσιος του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβετζίκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Συκορράχη Αλεξανδρούπολης. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.


Σεμερτζίδης Ιωάννης του Σπυρίδωνος. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβετζίκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Κιογνιούκ


Περίπου 10 χλμ βορειοανατολικά της Νικόπολης βρίσκεται το χωριό Κιογνιούκ. Στα ανατολικά του (περίπου στα 3 χλμ) βρίσκεται το Καταχώρ, στα δυτικά τα 8 πηγάδια του Σαρή-τσιτσέκ, βόρεια το όρος Χατζεμά και νότια (στα 5 χλμ) η Τάμζαρα.
Κατά το 1914 είχε 130 οικογένειες, με 515 άτομα, συγκεντρωμένα σε ένα μόνο συνοικισμό.

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Αϊβαζίδης-Αϊβατζίδης)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.
Αϊβαζίδης Νικήτας (ιερέας) του Θεοδ. Δήλωση καταγωγής από Φέϊλερε Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Κεχρόκαμπο Καβάλας (πρώην Δάροβα ή Τάροβα). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.


Αϊβαζίδης Δημήτριος του Θεοδ. Δήλωση καταγωγής από Φέϊλερε Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Κεχρόκαμπο Καβάλας (πρώην Δάροβα ή Τάροβα). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Οι ρίζες μας (Ευαγγελίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.
Ευαγγελίδης Βασίλειος του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.


Ευαγγελίδου Μαρία του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Καρακεβεζήτ


 
Η Καράκαβαζιτα βρίσκεται περίπου 17 χλμ βορειοανατολικά της Νικόπολης και συνορεύει ανατολικά με τη Μπάλτζανα, δυτικά με το Στρεφή και την Κόρατζα, βόρεια με το βουνό Άγιος Θεόδωρος και νότια με τον παραπόταμο της Χόζανας.
Είχε 700 κατοίκους και τρεις εκκλησίες. Ο παλαιότερος , λιθόκτιστος και χωματοσκεπής ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου, βρίσκονταν στο μαχαλά των Χουπανάντων και χτίστηκε κατά τον κριμαϊκό πόλεμο. Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκονταν στο μαχαλά της Χόζανας. Ο ναός του Αγίου Νικολάου χτίστηκε στο κέντρο του χωριού το 1909. Εκτός από τις εκκλησίες, υπήρχαν και τα παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου στη συνοικία των Νικολογλάντων, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Δημητρίου, της Παναγίας όπου υπήρχαν και παλιά μνήματα, και βορειότερα του χωριού τα παρεκκλήσια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αγίου Θεοδώρου πάνω στο ομώνυμο βουνό.

Καγιά-τιπή


Πάνω από τον ποταμό Λύκο, σε απόσταση 10 χλμ ανατολικά της Νικόπολης, είναι το ξακουστό χωριό Καγιά-τιπή, που συνορεύει ανατολικά με το βράχο της Αναλήψεως, δυτικά με τον ποταμό Λύκο, βόρεια με το αρμένικο χωριό Γιλταρίς και τον τουρκικό συνοικισμό Πιστίλ-ογλού και νότια με το αρμένικο χωριό Τσιρτάχ.
Το χωριό αποτελούνταν από το συνοικισμό Καγιά-τιπή και ένα ακόμα μικρότερο, σε απόσταση 3 χλμ δυτικά, το Καταχώρ. Το Καγιά-τιπή είχε  40 οικογένειες και το Καταχώρ 10, με συνολικό αριθμό 250 Ελληνορθοδόξων.

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Έξοδος…


Τετάρτη, 25 Ιουνίου του 1924.

Τρείς το μεσημέρι και οι τελευταίοι Γαρασαρέτες ξεκινούν για την Κερασούντα.
Αφήνουν πίσω τους τα σπίτια μας, τις εκκλησιές μας, τα χωριά μας, τα ταφία μας.
Αφήνουν και μωρά και κόρες και γυναίκες, που τις πήραν με τη βία οι Τρουκ’.
Αφήνουν την πατρίδαν εμούν.
Επειδή άλλοι το αποφάσισαν…

 Το αίμα μας ακόμα είναι ζωντανό εκεί.
Η μνήμη είναι ανέσβηγος.
Και η Νικόπολις σφραγίδα ανεξίτηλη στο μπράτσο,
δερματόστικτη σπονδή στων προγόνων μας τους τάφους,
μαζί με την ημερομηνία που μας κάνει να ξαναγυρνάμε εκεί.
25 Ιουνίου 1924...

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Τίκιν Γαράσαρης

Ζουρνάν ο Ελευθέριος Βοσνίδης
και ταβούλ ο Δανιήλ Εμμανουηλίδης, από το Ασαρτζούκ.
Η καταγραφή έγινε από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών,
στις Σάπες Ροδόπης, στις 2 Αυγούστου 1967.


Οι ρίζες μας (Τουνουσίδης - Τονουσίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Τουνουσίδου Ανθή του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σταυρό Φαρσάλων (πρώην Παλαιοφάρσαλα, πρώην Δεμερλί). Γραφείο Εποικισμού Βόλου.

Τουνουσίδης ή Τουνούσογλου ή Τζανουσίδης Χαράλαμπος του Παρασκευά. Δήλωση καταγωγής από Κοϊγνούκ - Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Οι ρίζες μας (Συμεωνίδης, Συμεώνογλου, Συμεωνογλερίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Συμεωνίδης Ευθύμιος του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Μιχαήλ του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Τραγούδι - τίκιν

Τραγουδάει ο Χαράλαμπος Τουνουσίδης, από το Κιογνιούκ.
Η καταγραφή έγινε στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, στις 28 Ιουλίου 1967.
(Υλικό από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών)


Εμμανουηλίδης - Ασό Βικιπαίδεια


   Οι Μανουηλάντων εν τρανόν οικογένειαν. Ο Χρήστον ο δέσκαλον έτον δέσκαλος σην Λίτσασα τη Γαράσαρης. Εκεί σην εκκλησίαν Άγιον Γεώργιον σην ανταλλαγήν, έγραψεν απές’σον ναόν την υπογραφήν ατ’. Οταν τα παιδία ατ’ εδέβαν σην Λίτσασαν εκλαψον άμον ντο είδαν την υπογραφήν του πατέρα ατουν. Σο χωρίον ατόν επήρε την ομορφέσσα Βασιλικήν, που εγενέθεν σην Νικόπολιν τη Γαράσαρης και έτον πολλά ευκατάστατος.

Γαρασαρέτ'κον Ομάλιν

Λούρα ο Παναγιώτης Μαυρίδης
και τραγούδι ο Δανιήλ Εμμανουηλίδης από το Ασαρτζούκ.
Η καταγραφή έγινε από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
στις Σάπες Ροδόπης, στις 2 Αυγούστου 1967.

Κασσιτερά Σαπών, νομού Ροδόπης


   Ιούνιος του 1924.  Η ώρα του ξεριζωμού από τις πατρογονικές εστίες έφτασε και για τους Έλληνες της περιφέρειας Νικόπολης (Γαράσαρης) του Πόντου. Πριν από περίπου 3000 χρόνια, είχαν φτάσει στην περιοχή του Πόντου οι πρώτοι Έλληνες άποικοι από την Ιωνία, εδραιώνοντας την ελληνική παρουσία για χιλιετίες, δημιουργώντας παράλληλα έναν αξιόλογο πολιτισμό. Η πατρίδα όμως που τόσο αγάπησαν επεφύλασσε στους τελευταίους απογόνους τους πόνο και πίκρα.

Δίστιχα Γαράσαρης σε ρυθμό ομάλ

Τραγουδάει η Χαρίκλεια Ιωσηφίδου, από το Εσκή-κιοϊ.
Η καταγραφή έγινε στις 28 Ιουλίου 1967, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
(Υλικό από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών)

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Γαράσαρη: Υπάρχουμε ακόμη εκεί...


Τα ίχνη των προγόνων μας είναι εκεί.
Ανεξίτηλα, ζωντανά, σφραγίδα αιώνια στο σώμα της Νικόπολης.
Όπου κι αν περπατήσεις θα τα βρεις, αρκεί λίγο να ψάξεις.
Και οι σημερινοί κάτοικοι των χωριών μας, είναι μαζεμένοι απέναντί μας. Ξέρουν..
Αυτά τα γράμματα που δε μπορούν να διαβάσουν, είναι δικά μας γράμματα.
Οι λέξεις που δεν καταλαβαίνουν, είναι δικές μας λέξεις.
Οι εκκλησιές είναι δικές μας.
Τα σπίτια τα παλιά, οι μύλοι, τα ταφία, τα χαλάσματα, δικά μας είναι κι αυτά.
Γιατί δικιά μας είναι κι η Γαράσαρη. Των προγόνων μας η γη.
Σφραγίδα κι όνομα δικό μας έχουν όλα.
Κι όλα εμάς θυμίζουν πάνω της. Και θα μας θυμίζουν για πάντα:

Παρθένιος Στεφάνου Ιωσηφίδης
από χωρίον Καταχώρ
Φεβρουαρίου 17 έτος 1915
ημέρα Παρασκευή

Οι ρίζες μας (Κοσμίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Κοσμίδης ή Τσεμιτσόγλου Αναστάσιος του Γαβριήλ. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Κοσμίδης Πέτρος του Δαμιανού. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Η γεωγραφική σύστασις και η ιστορία της αρχαίας Κολωνείας


Η γεωγραφική σύστασις της περιοχής είναι ορεινή, ύψους 1.600 μέτρων, με χιονοπτώσεις από Οκτωβρίου μέχρις Απριλίου. Έχει πυκνήν χλωρίδα, είναι δασώδης και με αποτόμους φάραγγας και κρημνούς.
   Διά τούτο, όταν εκινήθη ο Πομπήιος εναντίον του Μιθριδάτου, ούτος κατέφυγεν εις την περιοχήν αυτήν της εσχατιάς του βασιλείου του, πλησίον του Ευφράτου, εις όρον εύυδρον, του οποίου εδέσποζε φρούριον.

Οι ρίζες μας (Τσαχαλίδης, Τσακαλίδης, Τσακαρίδης, Τσακουλίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Τσαχαλίδης ή Τσακαλίδης Χρήστος του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδης Ιορδάνης του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Οι ρίζες μας (Ζαπίδης, Ζαπάλογλου, Ζαπιόγλου)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

 
Ζαπιόγλου Θεοδώρα του Ελευθερίου, το γένος Κεσκεσιάδου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αχλαδινή Καβάλας (πρώην Αλχανλή). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ζαπίδου Ελισσάβετ του Αδάμ. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Η Μαύρη Βίβλος 1914-1918ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ

Σφριγώσα και ακμάζουσά ποτε η επαρχία αύτη (κοινότ. 91 και πληθυσμ. 52855), με έδραν την ιστορικήν Νικόπολιν, εδοκίμασεν από του συντάγματος και εφεξής την μανίαν της νεοτουρκικής διοικήσεως υποστάσα, κατά τον ευρωπαϊκόν πόλεμον, την θηριώδη βίαν των τουρκικών ορδών και αυτού ακόμη του τουρκικού στρατού.
Μεταβληθείσα εις απέραντον κτήμα των περιοίκων τούρκων απώλεσε προς στιγμήν την χριστιανικήν αυτής όψιν δια ττον αριθμόν των βιαίων εξισλαμίσεων, τον διωγμόν των κοινοτήτων και εν γένει την επελθούσαν ερήμωσιν.
Είνε πρωτοφανείς αι ωμότητες και φρικιαστικά τα όργια και απερίγραπτοι αι διαρπαγαί και ληστεύσεις των χριστιανών της επαρχίας ταύτης, τόσον των εκδιωχθέντων όσον και των παραμεινάντων εν ταις εστίαις αυτών.
Παν ό,τι ηδύνατο να εφεύρη η σατανική φαντασία των τούρκων, υπό την σθεναράν προστασίαν και δη και πρωτοβουλίαν των κυβερνητικών οργάνων, εφηρμόσθη εις βάρος των ημετέρων.

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Γαράσαρη - Ματσούκα - Σουμελά

Μικρό δείγμα από ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης Θράκης, στον Πόντο, τον Αύγουστο του 2010.

Οι ρίζες μας (Πετρίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Πετρίδης ή Τζανή Εμμανουήλ του Γρηγορίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας (Πετράντων ή Τζανάντων ο μαχαλάς τους στο χωριό. Ένα παρακλάδι της οικογένειας έχει το επίθετο Τζανίδης – Πετράντων). Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ) και για μερικά χρόνια στο Σκοπό Καβάλας (πρώην Μουρατλή). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Πετρίδης Ηρακλής του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Οι ρίζες μας (Ιορδανόπουλος, Ιορδανίδης, Ιορδάνου)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Ιορδανοπούλου ή Δεμιρτζόγλου Δέσποινα του Παύλου, το γένος Μιχαήλ Λαμπριανόογλου. Δήλωση καταγωγής από Μπαϊράμ-δανισμάν - Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας (πρώην Άγιος Γεώργιος). Γραφείο Εποικισμού Πρεβέζης.

Ιορδάνου ή Καζανίδου Σουσάνα του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Καδήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γαστούνη Ηλείας. Γραφείο Εποικισμού Αχαϊοήλιδος.

Ιορδανόπουλος ή Κωνσταντιντίδης Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου ή Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Κιός-κιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ζυγό Καβάλας. Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Εμμανουηλίδης)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Εμμανουηλίδης Λεωνίδας του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Εμμανουηλίδης Δανιήλ του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Μια επιστολή αγωνίας για τη Γαράσαρη 6 Δεκεμβρίου1918


Σεβασμιώτατε άγιε Τοποτηρητά,

Ανήκουστα είναι τα όργια και οι φρικαλεότητες, αίτινες συνέβησαν εις τα ελληνικά ορθόδοξα χωρία της επαρχίας Κολωνίας, ως διηγούνται αυτόπται μάρτυρες, η Ελένη Λαζάρου εκ Τρουψή, Σοφία Αβτζόγλου εκ Βαλτζάνης, οι στρατιώται Παναγιώτης, Θεόδωρος και Θωμάς και ως διεκτραγωδούσιν αι επιστολαί, τας οποίας κατώρθωσα να λάβω από τους επιζήσαντας συγγενείς και πατριώτας μου.
Φαίνεται ότι άπασα η επαρχία απ’ άκρου εις άκρον μετεβλήθη εις απέραντον κτήμα των περιοίκων Τούρκων, οίτινες εκτός της κινητής και ακινήτου περιουσίας των Χριστιανών κατώρθωσαν δίκην κτηνών να περιαγάγωσιν υπό την κατοχήν των και τα θυγατέρας και τας συζύγους των, ας βία εξισλάμισαν δια να αποτελέσουν τα χαρέμια των.

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Κενανίδης)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Κενανίδης Αντώνιος του Γαβριήλ. Δήλωση καταγωγής από Κεϊλίκα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Κενανίδης Γεράσιμος του Μιχαήλ. Δήλωση καταγωγής από Κεϊλίκα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Οι ρίζες μας (Τσοχανταρίδης)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Τσοχανταρίδης Λάζαρος του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ Τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσοχανταρίδης Ευστάθιος του Ευθυμίου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ Τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Μαρτυρίες - Οι Πακαταράντ'


"Εμάς λέγ'νε μας Πακαταράντ'. Γιατί; Γιατί ο παππού μ' έτον κυνηγός. Οι Τρούκ' επέ(γ)ειναν ΄ς σο κυνήγιν, επέρειναν κ' επέ(γ)ειναν και τον παππού μ'. Εείνος πα καλά 'ρίχνεν, «έΐ ατάρ'» (καλά σύρ'), από κει έμεινεν Πακατάρ', Πακαταρίδης, κουρφιμένον".

Γιάννες Πακαταρίδης, γεννηθείς το 1895 στο Καρακεβεζήτ της Νικοπόλεως.
Πρόσφυγας στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Σην Πατρίδαν…

Αφήνω πίσω μου Άγκυρα, Αμάσεια, Τοκάτη και Νεοκαισάρεια. Μέσα στη νύχτα καταπίνω χιλιόμετρα, το ένα πίσω από το άλλο. Αχόρταγος οδηγός, αχόρταγος προσκυνητής, αχόρταγος Νικοπολίτης.

Ξημερώνομαι στο δρόμο για την πατρίδα. Ασταμάτητος. Πως μπορώ να σταματήσω; Ποιος μπορεί να με σταματήσει; Η νύστα; Η πείνα; Η κούραση; Τίποτα και κανένας.

Ο ήλιος ανεβαίνει κι εγώ φτάνω στις λίμνες του Σού Σεχρή. Λίγο ακόμα… Να το κάστρο στο βάθος! Sebinkarahisar!

Nά’μαστε πάλι εδώ. Εμείς. Αιώνιοι κληρονόμοι αυτού του τόπου.
Τα βουνά μας που σκάψανε με τα χέρια τους οι παππούδες μας.
Τα ποτάμια μας που γυρνούσαν τους μύλους μας.
Τα χωράφια μας που πότισαν με τον ιδρώτα τους οι γιαγιάδες μας.
Ο ουρανός μας, ο ήλιος μας, οι στράτες μας, τα σπίτια μας, οι εκκλησιές μας.
Οι πέτρες μας, οι πέτρες μας, οι πέτρες μας, ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΑΣ, ρε πατριώτες!

Αυτές τις πέτρες «φάγανε» οι πρόγονοί μας.
Σ’ αυτές τις πέτρες ξεκουράζονταν.
Σ’ αυτές τις πέτρες ερωτεύονταν, παντρεύονταν και γεννούσαν.
Σ’ αυτές τις πέτρες έμειναν τα κόκαλά τους…
Ακρίτας εν’ αθάνατος!

Αυτές τις πέτρες αγαπώ κι εγώ.
Τη ρίζα μου, το αίμα μου, την πατρίδα μου.
Γι’ αυτό ξανά και ξανά και ξανά εδώ.
Να οδηγώ σ’ όλους τους δρόμους, σε άσφαλτο, σε χώμα, σε πέτρες.
Να βαδίζω σε μονοπάτια, ν’ ανεβαίνω πλαγιές, να πηδάω σε βράχους.
Να φωνάζω απ’ τις κορφές και απ’ το λαρύγγι μου να βγαίνει η φωνή του πάππου μου του Νικόλα και του λυκοπάππου μου του Μανόλη η φωνή!

Γαράσαρη, Γαράσαρη, τ’εμόν η πατρίδα…

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Καλεντερίδης)


Χαιρετίζουμε το δεύτερο δηλωμένο αναγνώστη μας, Σάββα Καλεντερίδη, τον ευχαριστούμε και συνεχίζουμε με το δικό του επίθετο την προσπάθεια για να βρούμε τις ρίζες μας. Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί. Στο επίθετο Καλεντερίδης υπάρχει μόνο μία εγγραφή, προφανώς λόγω θανάτου του συζύγου.

Καλεντερίδου Ναζλού του Ιωάννου, το γένος Ραφαηλίδου Εμμανουήλ. Δήλωση καταγωγής από Ισπαχή Μαχαλεσή Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βέργη Σερρών (πρώην Κοπάτς). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.


Πολλά θέματα που αφορούν τον Πόντο, μπορείτε να βρείτε στο ιστολόγιο του Σάββα Καλεντερίδη: infognomonpolitics.blogspot.com

Οι ρίζες μας (Πακαταρίδης)


Χαιρετίζουμε τον πρώτο δηλωμένο αναγνώστη μας, Χρήστο Πακαταρίδη, τον ευχαριστούμε και αρχίζουμε από το δικό του επίθετο την προσπάθεια για να βρούμε τις ρίζες μας. Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Πακαταρίδης Αναστάσιος του Ιωάννου. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβεζήτ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας (πρώην Κοτσικάρι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Πακαταρίδης Βασίλειος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβεζήτ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας (πρώην Κοτσικάρι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Γαράσαρη, Γαράσαρη, τ'εμόν η πατρίδα
Στη Νικόπολη του Πόντου είναι οι ρίζες μου. Στα βουνά της Γαράσαρης οι πέτρες γράφουν τ΄ όνομά μου. Στις στοές των μεταλλείων στάζει ακόμα των προγόνων μου ο ιδρώτας. Στο Egribel το χιόνι σκεπάζει τους γιαϊλάδες μας, τα παρχάρια μας. Και των ντερέδων τα νερά, δροσίζουν τα θεμέλια των μύλων μας.

Λίτσασα, Καταχώρ, Σπαχή Μαχαλεσή, Εσκήκιοϊ, Αλησάρ, Ασαρτζούχ, Όβατζουχ, Κεϊλίκα, Γαλατζούχ και Τρουπζή, Κηζήκ και Κούλαλη, Καγιά τιπή και Μοντολάς, Τσοράχ κι Αγούλια κι Αναστός και Έσκιονε κι Αλούτζαρα και Μπάλτζανα, Στρεφή, Κιογνιούκ, Χατζήκιοϊ, Άσλασα και Μοναστήρ.

Κάθε στροφή του δρόμου και μια φωνή. Κάθε πηγή και όνομα, κάθε πλαγιά και σόϊ.

Κεκρίδης, Παρχαρίδης και Τζολερίδης, Εμμανουηλίδης και Ζαπίδης, Πετρίδης και Ιορδανόπουλος, Ζεϊτίδης, Μαυρίδης, Σαμλόγλου, Τσανοσίδης, Υψηλόπουλος, Ευαγγελίδης, Βεζυρίδης και Αλεξανδρίδης, Μεϊτινίδης και Ταμουρίδης και Πακαταρίδης και Ασικίδης, Κοσμίδης, Παπαδόπουλος, Τσαχαλίδης, Τσιφτσίδης, Κετζετζόγλου, Τουνουσίδης και Χατζικίδης, Καλπίδης και Κεσικιάδης, Ποτουρίδης, Πιρίτσαλης, Τασίδης, Σιδηράτος και Τζανίδης.

Έϊ ρίζα'μ' ασήν Γαράσαρην. Ο λυκοπάππος'σ' ποίος έτον; Ο Κεντήρ, ο Ζηδήκ, ο Τράκον, ο Χασούλ; Ο Σουντουκτζήν έτονε; Ο Διλέριν; Ο Γιρόν, Κουτουπάς, Τοπάτς, Δελήσαββα, ο Κοψελίνας, ο Κορός, ο Χούπερην Τζανάντων, ο Γιάνικα, ο Πεντέρ; Γιαρατζάν; Καλογρεάντ; Γιαγπατάν; Χουπούτζ; Τελπίζ; Κουκούφ; Τζέκον;

Το όνομα'σ' έν Ισαάκ, Παύλος, Νικόλαος, Αβραάμ; Γρηγόριος, Βασίλειος, Ευστάθιος, Γαβριήλ, Ιορδάνης, Κυριάκος, Αναστάσιος, Ηλίας, Σάββας, Θεόδωρος, Χαράλαμπος, Μαρία, Σοφία, Δέσποινα, Παρθένα, Ελένη, Συμέλα, Ανατολή, Ακρίτας, Πελαγία, Κανή, Σαϊά και Κεράσα, Μουράτης, Ηρακλής και Αμανάτης;

Σην Ελλάδαν ποίο εν το χωρίο'σ'; Αμυγδαλεώνας; Γεωργιανή; Ζυγός, Δοξάτο, Ευκαρπία; Κρηνίδες, Πλατανότοπος, Σάππες και Ριζάρι; Ελασσόνα, Λαγκαδάς και Ελαιοχώρι, Κύργια και Ηλιοκώμη?

Πάμε μαζί στο δρόμο μας. Είδες τι λέει η πινακίδα; Sebinkarahisar 19 χιλιόμετρα. Έχουμε τόσα να μοιραστούμε. Και πόσα ακόμα να αφήσουμε πίσω μας, για να μάθουν και άλλοι. Για να μην ξεχάσουμε ποτέ. Το ίδιο αίμα έχουμε, τις ίδιες ρίζες, τις ίδιες μνήμες, την ίδια πατρίδα. Ας αποκτήσουμε και το ίδιο blog! Ξεκινάμε;